Scurt Istoric

Prof.univ.dr.  Gheorghe Zaman (1942-2021)

 

Membru corespondent al Academiei Române

Director al Institutului de Economie Naţională al Academiei Române.

 

Cercetător şi dascăl devotat, mentor a generaţii de tineri cercetători, un om deosebit, innovator în cercetarea economică, deschizător de drumuri in economia post-tranziţie, un fin şi profund analist şi un promotor al dezvoltării incluzive, sustenabile şi reziliente a României.


 

 

cercetareInstitutul de Economie Nationala, este cel mai vechi asezamânt institutional public de cercetare economica din România, fiind urmasul Institutului de Cercetari Economice al Academiei Române, înfiintat in anul 1953. Incepând cu anul 1990, dupa reorganizarea cercetarii economice românesti, a fost reintegrat in reteaua Academiei Române, ca unitate autonoma de cercetare economica fundamentala si avansata, componenta a Institutului National de Cercetari Economice.

 

 


revista

                 Institutul de Economie Nationala editeaza, din anul 1990, semestrial -  REVISTA ROMANA DE ECONOMIE


aniversar

MISIUNE : realizarea de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul promovării dezvoltării durabile a României

 

Domenii de cercetare aplicativă
- teorii, modele şi strategii ale dezvoltării economice, durabile a României în cadrul intra şi extra UE-27;
- impactul macroeconomic al integrării în UE, al globalizării, crizei şi ciclurilor de afaceri asupra economiei naţionale a României;
- demoeconomie, economia resurselor umane şi piaţa muncii şi a educaţiei;
- managementul public, eficienţa instituţională şi economia regională;
- studii de istorie a economiei naţionale.
- impactul ISD asupra dezvoltării durabile a României;
- managementul riscului în condiţii de criză şi dezechilibru economico-financiar extern şi intern;
- antreprenoriatul în România;
- politici de ocupare şi salariale, mobilitatea populaţiei şi a forţei de muncă;
- factorii competitivităţii, ai specializării şi cooperării internaţionale.mobilitatea populaţiei si a forţei de munca; politici regionale; politici bugetare.

Pe parcursul anilor '90, in programul de cercetare al institutului au fost inscrise lucrari cu o bogata arie tematica referitoare la: Efectele macroeconomice ale restructurarii si privatizarii in Romania; Corelatia dintre dezvoltarea economica, ocuparea fortei de munca, formarea si distributia veniturilor, nivelul de trai si dezvoltarea umana; Guvernarea corporativa in economia romaneasca; relatii industriale; Impactul asocierii si preaderarii României la Uniunea Europeana asupra competitivitatii firmelor, integrarea sistemului cercetare-dezvoltare in spatiul european al cercetarii, protectia mediului, resursele si dezvoltarea economica etc.

Cercetatorii din institut au participat la elaborarea unor parti din Raportul National al Dezvoltarii Umane - 1997, 1998 si 1999; din diferite strategii de dezvoltare sectoriale, nationale, regionale, la determinarea cosului de consum, etc.

Institutul a participat la realizarea a numeroase lucrari finantate prin granturi de cercetare si proiecte contractate cu institutii din România si din strainatate.

Cercetatorii din institut sunt autori si coautori la numeroase carti, studii si articole publicate in România si in strainatate.