decide

 

 

DECIDE Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala, cod proiect 125031, www.ien.ro/content/decide, http://www.decide.usv.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Componenta 1: 380 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat, Axa Prioritara: Educatie si competente, Operatiunea: Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Solicitant: UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Membri/parteneri: M1 - INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA, M2 - AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA NEAMT

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Proiectul “DECIDE - Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala” urmareste cresterea angajabilitatii absolventilor de învatamânt superior (doctoranzi si cercetatori post-doctorat), în special în sectoarele economice cu potential competitiv si în domeniile de specializare inteligenta; cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare pe piata muncii prin dezvoltarea de programe educationale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare-dezvoltare-inovare si asigurarea oportunitatilor care sa faciliteze accesul la un loc de munca, prin mecanisme pentru anticiparea si dezvoltarea competentelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea oportunitatilor pentru pregatirea pedagogica a membrilor grupului tinta care au în vedere o cariera didactica universitara, prin promovarea componentei practice a cercetarii ce vizeaza flexibilizarea si dezvoltarea de relatii durabile între companii (mediul de afaceri) si universitati, respectiv institute de cercetare.

Grupul tinta al Institutului de Economie Nationala - Grupul tinta vizat în proiect este format din 3 serii succesive de doctoranzi si cercetatori postdoctorat, respectiv 27 de doctoranzi la studii universitare de doctorat (9 persoane x 3 serii), precum si 12 de cercetatori postdoctorat (4 persoane x 3 serii), proveniti din regiuni mai putin dezvoltate, în special Regiunea de Nord-Est, fara a exista restrictii pentru candidatii din alte regiuni. Proiectul este constituit într-un parteneriat interregional format din o universitate publica, un institut de cercetare si o agentie judeteana de ocupare a fortei de munca. Sprijinul acordat de FSE va fi directionat doar catre doctoranzii si cercetatorii postodoctorat care îsi înscriu cercetarile domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, respectiv în domeniile de cercetare inteligente.

Conditiile cumulative de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineasca doctoranzii si cercetatorii postdoctorat:

  • au domiciliul sau resedinta în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (fara Bucuresti-Ilfov);
  • sunt înmatriculati ca doctoranzi la studii universitare de doctorat sau au calitatea de cercetator postdoctorat;
  • pe perioada participarii la activitatile proiectului trebuie sa faca dovada participarii la un program de formare antreprenoriala cu componenta practica, precum si la un program de consiliere profesionala;
  • declara pe propria raspundere ca nu au participat deja la programe de îmbunatatire a competentelor antreprenoriale sau ca nu au fost grup tinta în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

ANUNTURI

Calendar curs transversal seria 3 -iunie 2022

Rezultate dupa interviu_completare seria 3_APR 2022

Lista rezultate evaluare dosar si programare interviu_completare seria 3_APR 2022

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor_completare_seria 3_APR 2022

Calendar selectie DECIDE_completare seria 3_APR 2022

Rezultate dupa interviu_completare seria 3

Lista rezultate evaluare dosar si programare interviu_completare seria 3

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor_completare seria 3

Calendar selectie DECIDE_completare seria 3

Rezultate finale mentori Decide

Rezultat interviu mentori DECIDE

Rezultat procedura selectie mentori DECIDE

Anunt concurs mentori Decide Seria 3

Anunt selectie parteneri in vederea organizarii stagiului de practica antreprenoriala, seria 3 DECIDE

A 4.2. - Orar activitati consiliere si orientare profesionala, DECIDE seria 3_IEN

Rezultate dupa interviu_seria 3_runda 3

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 3_runda 3

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 3_runda 3

Calendar selectie - seria 3_runda 3

Rezultat interviu coordonator stiintific

Rezultat selectie coordonator stiintific

Anunt concurs DECIDE

Calendar selectie DECIDE

Rezultate dupa interviu_seria 3_runda 2

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 3_runda 2

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 3_runda 2

Calendar selectie - seria 3_runda 2

Rezultate dupa interviu_seria 3_runda 1

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 3_runda 1

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 3_runda 1

Calendar selectie - seria 3_runda 1

Rezultat interviu mentori decide

Rezultat selectie mentori

Anunt concurs mentori DECIDE

Calendarul intalnirilor on-line pentru cursurile cu tematica transversala

Anunt privind selectia partenerilor in vederea organizarii stagiului de practica antreprenoriala DECIDE

Calendarul cursurilor pentru obiectivele transversale, A 5.2, A 5.3 si A 5.4 - GT IEN seria 2

Rezultate dupa interviu_seria 2_runda 2

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 2_runda 2

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 2_runda 2

Calendar selectie - seria 2_runda 2

Rezultate dupa interviu_seria 2_runda 1

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 2_runda 1

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 2_runda 1

Calendar selectie - seria 2_runda 1 

Rezultate dupa interviu_seria 1_runda 2

Lista rezultate evaluare dosar si programare interviu_seria 1_runda 2

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 1_runda 2_IEN

Calendar selectie DECIDE - seria 1_runda 2

Rezultate dupa interviu_seria 1_runda 1

Rezultate evaluare dosare de concurs si programarea interviurilor_seria 1_runda 1_IEN

Lista rezultatelor privind eligibilitatea și evaluarea dosarelor de concurs_seria 1_runda 1_IEN

Calendar selectie - seria 1_runda 1

Rezultat final DECIDE

PV Final Resp.financiar DECIDE

Rezultat interviu DECIDE

Rezultat selectie DECIDE

Anunt experti DECIDE

Rezultat interviu responsabil financiar DECIDE